Längd och dimension

Vi på riksmätplatsen för längd hjälper företag med nästan allt man kan tänka sig inom längdmätningsområdet. Vi genomför kalibreringar, jämförelsemätningar, utbildningar samt ger expertrådgivning.

Spårning till primär meternormal

En av våra huvuduppgifter på riksmätplatsen för längd är att tillhandahålla en primär meternormal som ligger så nära definitionen som möjligt. Utifrån meternormalen erbjuder vi svensk industri och andra kunder spårbara mätningar till Sveriges primära meternormal.

Kalibrering

Kalibrering av normaler utgör huvuddelen av vår verksamhet inom längdområdet. Vi kalibrerar ett stort antal olika typer av fasta normaler för längd.

Historik om metern

Meterns historia.Läs mer...

Mätteknik inom nanoteknologi

Spårbar mätteknik inom nanoteknologi bedöms vara ett viktigt tillväxtområde där RISE har en bred kompetens. Läs mer...

Längd och Geometri

Vi kalibrerar det mesta som beskriver form, riktning, läge eller ytegenskaper.Läs mer...
Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.