DC och LF

Riksmätplatsen för elektriska storheter, som finns inom RISE enhet för mätteknik, ansvarar för de nationella normalerna för såväl spänning, ström, resistans, kapacitans och induktans som för effekt och energi.

Som ett resultat av vårt forsknings- och utvecklingsarbete kan vi erbjuda kalibrering av högsta internationella klass inom många områden.

Vi utför kalibrering av mätinstrument och kalibratorer vad gäller spänning, ström, resistans, kapacitans, induktans, spänningsdelare och transformatorer.

Verksamheten bedrivs i ett antal specialutrustade laboratorier. För de mest känsliga mätningarna används ett stort skärmat rum med god temperaturstabilitet. Ett speciellt lågtemperaturlaboratorium har utrustats för mätningar nära absoluta nollpunkten medan högspänningsmätningar utförs i en högspänningshall.

Växelspänning

Kalibrering av normaler och växelspänningsmätande instrument kan genomföras på olika noggrannhetsnivåer anpassade efter mätobjektets egen noggrannhet. Läs mer...

Kalibrering av resistans

RISE kalibrerar resistansnormaler samt olika typer av instrument, exempelvis kalibratorer, multimetrar och LCR-metrar samt vissa typer av temperaturmätinstrument.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ove Gunnarsson

Tel: 010-516 54 13

Karl-Erik Rydler

Tel: 010-516 54 01

Valter Tarasso

Tel: 010-516 54 65

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.