HF och mikrovågor

Riksmätplatsen för HF och Mikrovågsmätteknik, som finns inom vår enhet för mätteknik, ansvarar för de nationella normalerna för mätning av effekt, impedans, reflektionsfaktor, transmission, dämpning och elektrisk fältstyrka. Våra kunder kommer från telekomindustrin, kalibrerings och utvecklingslabb.

Verksamheten är uppdelad i ledningsbunden mätning och elektrisk fältstyrka. Riksmätplatsens arbete inriktas på att stödja svensk industris behov av mätteknik och kalibrering, från design och konstruktion till produktion och drift. Utvecklingen av riksmätplatsens kalibreringsresurser sker i nära samverkan med andra nationella laboratorier i Europa genom samarbetsorganisationen EURAMET.

Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder kurser inom mikrovågsmätteknik, men då denna måste specialanpassas till kundens instrument och behov för att ge största nyttan, ger vi enbart företagsanpassade kurser.

Forskning och innovationer

Vår verksamhet inom mikrovågsmätteknik utvecklas kontinuerligt genom ett ständigt pågående arbete med forskning och innovationer. Denna utförs till stor del av externa uppdrag från forskningsfinansiärer likaväl som i formen av kunduppdrag.

Impedans, reflektionsfaktor, transmission och dämpning

Impedans är sambandet mellan ström och spänning och används för att karakterisera elektriska komponenter. Läs mer...

Mikrovågseffekt

Effektmätning är en av de vanligaste mätningarna inom mikrovågsområdet. Vi kalibrerar koaxiellt anslutna effektsensorer i 50 Ω systemimpedans.Läs mer...

Effektiv källreflektionsfaktor

En generators reflektionsfaktor/impedans är svår att mäta direkt. En vanlig metod för att slippa mäta källans reflektionsfaktor är att skapa en återkopplingsloop via en tvåresistanseffektdelare, se Figur 1. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Claes Wingqvist

Tel: 010-516 54 66

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.