Elkraft

Vår verksamhet omfattar huvudsakligen mätningar av elektrisk effekt och energi. Vi erbjuder tjänster inom kalibrering och provning samt certifiering.

Genom att kalibrera era instrument och mätsystem får ni en hög kvalité på era mätningar och förluster pga mätfel kan minimeras. Kalibrering är ett viktigt redskap för att säkra kvalitén på mätningar och genom löpande kalibreringar hos RISE läggs grunden till det.

Vi kalibrerar wattmetrar samt olika typer av instrument som används för att bestämma elkvalitet. Vi kalibrerar, provar och medverkar i certifiering av elmätare. Vi provar både enligt internationella standarder och efter det nya europeiska mätinstrumentdirektivet (MID). 

Vi gör också utredningar och praktiska mätningar i fält. Tillsammans med teknikområdena högspänning och elektricitet kan vi åta oss mycket breda mät- och kalibreringsuppdrag. 

Vår referensutrustning för elektrisk effekt och energi är en digital samplingswattmeter som utvecklats av RISE.

Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt såväl svenska som europeiska och internationella standarder. Läs mer...

DSWM - en digital multifunktionell samplande wattmeternormal

Vi erbjuder vårt allra noggrannaste effekt- och elkvalitetsmätsystem till försäljning.Läs mer...

Elkvalitetsmätningar

Vi kan erbjuda kalibreringar för elkvalitetsparametrar som spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler. Genom löpande kalibrering hos RISE läggs grunden för kvalitetssäkrade mätningar. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.