Tryck och vakuum

Tryckmätning är en av de vanligaste typerna av mätningar som görs i svensk industri. Riksmätplatsen för tryck är en viktig resurs inom området tryckmätningar. Vi kan hjälpa till med allt inom tryckmätning.

Vi erbjuder experthjälp där vi utreder företags mättekniska problem med anknytning till tryckmätning. Tack vare vår breda kompetens kan vi också medverka i utbildningar och projekt som sträcker över större områden än enbart tryckmätningar, allt från mätteknik, mätosäkerhet och provning till kvalitetssystem.

Utbildningar

För att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet håller vi utbildningar, seminarier och föreläsningar för enskilda laboratorier och företag samt på universitet och högskolor.

Kalibrering av vakuummetrar

Kalibrering av vakuummetrar är ett enkelt sätt att ha kontroll på vakuumkvaliteten. Läs mer...

Tryck - Fältkalibrering

Vår mobila kalibreringsutrustning gör att vi kan lösa ditt kalibreringsbehov på plats hos dig. Läs mer...

Dynamiska tryckmätningar

Dynamiska tryckmätningar ställer höga krav vid mätning. Vi hjälper er med mätningar och mätsystem.Läs mer...

Kalibrering av tryckvågar

Tryckvågar är den mest stabila och linjära utrustningen som finns för att mäta tryck. Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Nya metoder för att kalibrera låga gasflöden

Kontaktpersoner

Fredrik Arrhén

Tel: 010-516 56 24

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.