Fotometri och radiometri

Laboratoriet för optisk metrologi vid RISE är Sveriges riksmätplats för fotometri och radiometri. Vi utför kalibreringar, mätningar och utvärderingar inom det optiska våglängdsområdet, d.v.s ultraviolett, synligt och infrarött.

Med optisk metrologi avses tekniken att mäta optisk strålningseffekt (strålningsflöde). Utifrån RISE Kryoradiometer, som är primärnormal för radiometrisk effekt, genomför vi spårbara kalibreringar och mätningar av detektorer och ljuskällor.

Kalibrering, mätningar och säkerhetsklassningar

Vi kalibrerar fiberoptiska instrument till företag både i telekommunikations- och sensorbranschen, samt utför mätningar inom området ljus och färg som är av stor vikt för industriell teknik, ljusmiljömätningar och arbetsmiljömätningar. Dessutom utför vi också säkerhetsklassning av lasrar och genomför ackrediterade mätningar på sjukhusens analyslaboratorier, och delar med oss av vår kompetens i företagsrelevanta kurser.

Forskning och innovationer

Vår verksamhet inom fotometri och radiometri utvecklas kontinuerligt genom ett ständigt pågående arbete med forskning och innovationer. Denna utförs till stor del av externa uppdrag från forskningsfinansiärer likaväl som i formen av kunduppdrag.

Dagsljus

Dagsljuset i vår miljö förekommer i alla nivåer i både rent solsken och spritt ljus från himmel och moln. Läs mer...

Ytors optiska egenskaper

Projektet syftar till att kartlägga behovet av förbättringar inom optisk mätteknik och optiska referensmaterial. Läs mer...

Lysdioder som nästa generations belysningskälla

På uppdrag av energimyndigheten driver RISE ett treårigt projekt som ska utvärdera tekniska lösningar och analysera olika utvecklingsvägar inom lysdioder. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.