Temperatur

Inom området temperatur förfogar RISE över landets bredaste och noggrannaste resurser.

Vi kalibrerar temperaturmätande instrument inom temperaturområdet -200 °C till 2600 °C.

Riksmätplats

Temperaturlaboratoriet är riksmätplats och nationellt referenslaboratorium. Vi bedriver forskning inom temperaturområdet, utvecklar mätmetoder och kalibrerar alla slags temperaturinstrument (från referensinstrument till industrimätutrustning). Vi arrangerar också kurser och erbjuder konsulthjälp.

Provning av värmemätare

Vi provar också värmemätare och utvärderar produkter där temperaturen har en avgörande inverkan.

Temperatur

Vi kalibrerar din temperaturmätare så du kan lita på dina mätresultat. Läs mer...

Mättekniska tjänster

Vi erbjuder tjänster inom mättekniska frågor. Vi har lång erfarenhet inom mätteknik. Rätt mätteknik hjälper er att utveckla produkter och att förbättra processer. Läs mer...

KC och temperatur

Forskning för att kunna erbjuda möjligheter för industrin att göra bättre temperaturmätningar. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

FixpunktskalibreringJämförelsekalibreringKalibrering av pyrometrar

Kontaktpersoner

Lars-Erik Josefson

Tel: 010-516 54 56

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

Sara Ljungblad

Tel: 010-516 53 70

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.