RISE Säkerhet och transport

Samhället blir alltmer högteknologiskt, vilket innebär nya risker, fler beroenden och ökad sårbarhet. Sammantaget skapar detta en rad utmaningar för näringsliv och samhälle. Divisionen Säkerhet och transport möter dessa genom spetskompetens inom tillämpad forskning och ett brett tjänsteutbud inom allt från aktiv fordonssäkerhet och mekaniska risker till mätteknik, elektronik och brandskydd. Provning, besiktning, kalibrering och certifiering är fler exempel på tjänster som gör samhället tryggare och säkrare.

Inom divisionen finns brand- och högspänningslabb i världsklass, samt AstaZero som ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola. Här har både svenska och utländska fordonstillverkare unika möjligheter att testa och forska fram nya lösningar för ökad trafiksäkerhet. AstaZero erbjuder också mycket bra förutsättningar för forskare och trafikexperter som vill öka säkerheten för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Vi är aktiva inom forskning och provning av produkters mekaniska och brandtekniska egenskaper, inbrottsskydd, produkters livslängd, brandteknisk dimensionering och test och dimensionering av släcksystem. Vi ger stöd vid framtagning av lagstiftning nationellt och inom EU. Vi certifierar produkter och stöder CE-märkning inom en rad områden. Vi driver flera kompetensplattformar, bland annat inom beräkning, säker bränslelagring, sjöfart/offshore och undermarksanläggningar. Tillsammans med Fire Research Norge har vi stora experimentella resurser och vår brandforskning är ledande i Europa.

Elektronik för säkerhet och tillförlitlighet samt krävande miljöer är ett annat fokusområde. Vi forskar inom elektromagnetik, pålitliga system och miljötålighet och gör tekniska utvärderingar av produkter och system. Exempel på produktområden är personbilar, maskiner, radio- och mobiltelefoniutrustning samt annan IT-utrustning. Under 2017 fortsätter bygget av Awitar (Automotive Wireless Test and Research Facility), en anläggning där framtidens fordon ska få elektronik störningsprovad för att säkerställa funktionalitet och kommande lagkrav. 2018 beräknas Awitar kunna ta emot sina första kunder.

Vi erbjuder mätteknisk service åt både industri och handel. Kalibrering och återkommande kontroll av olika mätinstrument, som bränslepumpar och vågar, är grunden i vårt breda tjänsteutbud. Våra specialiserade medarbetare finns över hela landet. Läs mer om Kalibrering och verifiering.

Vi är nationellt centrum för metrologi, vilket innebär ansvar för de så kallade riksnormalerna. Vår ambition är att vara bland de världsledande inom spårbar mätteknik. Med vår kompetens löser vi mättekniska problem tillsammans med och ofta ute hos våra kunder.

SMP Svensk Maskinprovning erbjuder en lång rad tjänster inom maskin- och miljösäkerhet. Vi CE-märker maskiner och produktionslinjer och är ackrediterade för besiktning och provning, erbjuder produktcertifiering, har ett eget motorlabb och är dessutom anmält organ inom många områden.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.