SMP - Svensk Maskinprovning

Vi bedriver forskning, provning, besiktning och certifiering av maskiner, produktionslinjer och miljö.

SMP Svensk Maskinprovning erbjuder en lång rad ackrediterade besiktnings-, certifierings- och provningstjänster inom maskin- och miljösäkerhet och är Anmält organ inom många områden.

Vi arbetar mot Maskindirektivet med frågor som rör CE-märkning och EG-typkontroll av maskiner och produktionslinjer, erbjuder kravutredningar, riskanalyser, säkerhetsgranskningar och produktcertifiering. Vi utför miljökontroller och erbjuder kundanpassade utbildningar.

 

På våra två provnings- och motorlabb skräddarsyr vi provningar inom personlig skyddsutrustning, motorsågar, cyklar, buller (ljud), avgasemissioner, vibrationer, hållfasthet efter våra kunders önskemål. Vår rikstäckande fältorganisation av besiktningsingenjörer besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, tunga spårgående arbetsredskap, lyftredskap, portar, hissar och rulltrappor samt utför enskilt godkännande av lastbilar och släp.

 

Läs mer här.

   

Läs mer:

smp.nu

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.