Kalibrering och Verifiering

Vi erbjuder mätteknisk service åt både industri och handel. Kalibrering och återkommande kontroll av olika mätinstrument är grunden i vårt breda tjänsteutbud. Våra specialiserade medarbetare finns spridda i landet, från Luleå till Malmö.

Vårt tjänsteutbud omfattar kalibrering, återkommande kontroll och provning samt andra tekniska tjänster, som utbildning inom främst vägningsteknik.

Brett mättekniskt kunnande

Vi erbjuder ett kvalificerat och brett mättekniskt kunnande inom flera olika områden och tillämpningar. Några exempel: vägning, volym/flöde, längd, tryck, temperatur, elektriska mätinstrument, moment samt analyser och kontrollstämpling av ädelmetaller. 

Återkommande kontroll av mätinstrument

Kalibrering och Verifierings lokala förankring med koppling till RISE centrala resurser i Borås gör att vi snabbt och enkelt kan förmedla uppdrag och kontaktvägar på alla områden som ligger inom RISE totala bredd och samlade kompetens.

Kalibrering och Verifiering består av tre sektioner:

  • Fältkalibrering: där vi jobbar med olika mätinstrument.
  • Justering: där vi jobbar med vågar och bensinpumpar.
  • Ädelmetallkontroll: där vi jobbar med ädla metaller.

Återkommande kontroll av butiksvågar

Vi hjälper dig att leva upp till lagens krav. Vi kan regelverket och vi kan alla förekommande typer av vågar på markanden. Läs mer...

Kraft

Vi erbjuder bland annat kalibrering av drag och tryck provningsmaskiner.Läs mer...

RISE Kalibrering - webbplatsen för dina mätdon

RISE Kalibrering ger dig kontroll över dina mätdon.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.