Testbäddar och Demonstratorer

Testbädd för Test och Demo. Demonstratorer och testbäddar är viktiga resurser i företagens innovationsprocess. Vid RISE-gruppen Där SP ingår finns i dag cirka 50 testbäddar och demonstratorer av olika storlek och inriktning.

Nya idéer och produkter prövas 

För att nya idéer till produkter och processer ska kunna utvecklas och nå sin marknad behöver de först testas och demonstreras under verkliga betingelser.

 

Enklare, bättre och billigare

För närvarande pågår ett utvecklingsprojekt där instituten som är en del av RISE tar fram ett samlat erbjudande för institutens test- och demonstrationsanläggningar. Projektet syftar till att öka kännedomen om anläggningarna, underlätta utnyttjandet, stärka kvaliteten i kunderbjudandet, öka utnyttjandegraden och minska kostnaderna för användning.

 

Patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt

Utvecklingsprojektet omfattar även frågor som system för IPR-hantering (Immaterialrätt), kvalitetssäkring, finansieringsmodeller och internationalisering.

 

SP Hållbar Samhällsbyggnad har idag ett stort antal unika testbäddar och demonstratorer.

 

Provning av beständighet hos trä och träbaserade material

SPs testbäddar för beständighetsprovningar av trä etablerades i mitten av 1990-talet och finns idag i Borås, Stockholm, Bogesund, Bygdsiljum och Fiskebäckskil (Kristineberg).
Kontakt: Pia Larsson Brelid och Stig Bardage

 

- SP Trämetri - Utvecklar nya mättjänster för trä och sågverksindustrin

SPs testbädd för trämetri, SP Trämetri finns i Skellefteå, Borås, Stockholm och Växjö.
Kontakt:  Johan Skog


- Utvärdering av möbler

SPs testbädd för utvärdering av möbler etablerades i Borås i mitten av 1990-talet efter att verksamhet tagits över från det nedlagda Möbelinstitutet.
Kontakt: Bengt-Åke Andersson

 

- Utvärdering av konstruktionsvirke och limträ samt limmade produkter

SPs testbädd för utvärdering av konstruktionsvirke och limträ samt limmade produkter finns i Borås, Skellefteå och Stockholm.
Kontakt: Thomas Claeson 

 

- Träkonstruktioner

SPs Testbädd för träkonstruktioner är lokaliserad i Skellefteå, Stockholm, Borås och Växjö.
Kontakter: Karin Sandberg och Stefan Lindskog

 

- Pilotanläggning för tillverkning och verifiering av nya Biokompositmaterial

SPs testbädd för tillverkning och verifiering av nya biokompositmaterial finns i Borås och Stockholm.
Kontakter: Kristoffer Segerholm och Marielle Henriksson

 

- Cellulosa och textil. Upplösning och regenerering

SPs testbädd för cellulosa och textil finns tillgänglig både i Borås och Stockholm.
Kontakt: Hanna de la Motte och Åsa Östlund

 

- Bostadsprototyp 1.0 Forskning, Provboende

SPs testbädd för bostadsprototyp 1.0 finns i Växjö.
Kontakt: Per-Erik Eriksson 
 

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Beständighet trä, träbaserade material
Pia Larsson Brelid

Tel: 010-516 57 24

Stig Bardage

Tel: 010-516 62 06

SP Trämetri - nya mättjänster
Utvärdering av möbler
Bengt-Åke Andersson

Tel: 010-516 54 34

Konstruktionsvirke, limträ, limmade produkter
Thomas Claeson

Tel: 010-516 52 60

Träkonstruktioner
Karin Sandberg

Tel: 010-516 62 41

Stefan Lindskog

Tel: 010-516 56 05

Pilotanläggning Biokompositmaterial
Marielle Henriksson

Tel: 010-516 62 58

Cellulosa och textil
Hanna de la Motte

Tel: 010-516 62 16

Åsa Östlund

Tel: 010-516 62 11

Bostadsprototyp 1.0
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.