Förmåner som SP-anställd

SP:s framgång bygger på våra medarbetares engagemang och kompetens. Det är medarbetarna som gör oss unika och som ger oss förmåga att skapa värde och #nyttaförsverige för våra kunder och samverkanspartners. Därför erbjuder vi alla anställda ett antal förmåner.

Friskvård

SP lämnar ett årligt motionsbidrag, har en aktiv personal- och idrottsförening samt har företagsmassage.

 

Friskprofil

Vart tredje år erbjuds alla medarbetare att genomgå en hälsokontroll.
 

Företagshälsovård

SP har avtal med Previa som finns i hela landet.
 

Arbetstid

Flextid ger dig möjlighet att styra din arbetstid för mer balans i tillvaron. Du har även tre arbetsfria dagar per år. När du jobbar på SP kan du ta ut betald semester samma år som den tjänas in.
 

Föräldraledighet

SP fyller upp Försäkringskassans föräldrapenning så att du får ut 90 procent av din lön under delar av föräldraledigheten. Du får också förkorta din arbetstid fram tills dess barnet fyllt 12 år.
 

Sjukledighet

Vid sjukdom får du av SP en komplettering av sjukpenningen från Försäkringskassan.
 

Förmåner vid läkarbesök

Du får full ersättning för läkarbesök och medicin som omfattas av högkostnadsskyddet.
 

Försäkringar

Våra försäkringar ger dig skydd om du råkar ut för en arbetsskada, om det händer dig något på väg till eller ifrån jobbet samt vid sjukdom en komplettering av sjukpenningen från Försäkringskassan.
 

Pensionsavtal

Som SP-anställd omfattas du av tjänste- och efterlevandepension via den kollektivavtalade ITP-planen.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Birgitta Strömbom

Tel: 010-516 52 31

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.