Analys av brandskyddat trä med konkalorimeter

Brandegenskaperna hos trä kan förbättras genom kemisk behandling.

Syftet med examensarbetet är att installera och använda ny utrustning för att kunna utvärdera impregnerat brandskyddat trä.
Mellan SP Trä, Stockholm och KTH Byggnadsmaterial.
Brandegenskaperna hos trä kan förbättras genom kemisk behandling. Brandegenskaperna har tidigare utvärderats med konkalorimetern ISO 5660 (äldre utrustning). I detta arbete ska ny utrustning installeras och användas.
Olika grupper av brandskyddat trä finns framtagna i tidigare projekt och ska brandprovas.
Uppgiften blir att
• brandprova i konkalorimetern brandskyddat trä före och efter accelererad åldring
• analysera och utvärdera brandskyddat trä
• jämföra med tidigare resultat från konkalorimetern ISO 5660 (äldre utrustning).

Examensarbetet inkluderar litteraturstudier, installation av ny utrustning (konkalorimeter), materialberedning och mätning av brandegenskaper.
Handledare är Dr Lazaros Tsantaridis och Birgit Östman, SP Trä, Stockholm.
Examinator är universitetslektor Kjell Nilvér, KTH Byggnadsmaterial.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Lazaros Tsantaridis

Tel: 010-516 62 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.