Nya konstruktioner till sjöss - förbandsteknik

SP undersöker möjligheter att studera ett flertal egenskaper som hållfasthet vid olika temperaturer och vid brand, dynamiska egenskaper som frekvensberoende och styvhet och även akustiska egenskaper. Syftet är att successivt ta fram metoder att bestämma kvalitén på fogar genom kostnadseffektiva provmetoder och skalmodeller.

Ett stort intresse riktas idag mot lättare konstruktioner där inriktningen i stort utvecklats mot en användning dels av lättare material, bl a kompositmaterial, men också av höghållfasta material för att reducera vikten. Målsättningarna innebär att nya och starkare krav ställs på att förbandet och utformningen av förbanden kan uppnå motsvarande funktion som vid konventionella lösningar. Vid montering och hopfogning av nya konstruktionsmaterial dels med varandra men även med mer konventionella material finns många frågeställningar kring hur hållfastheten påverkas både på kort och lång sikt.
Vi ser en potential att utveckla området med hjälp av nya mättekniker och beräkningsmodeller.  Det finns idag alternativa tekniker för att studera beteenden i material och förband som kan utnyttjas för att utveckla kunskapen om förbanden.
SP undersöker möjligheter att studera ett flertal egenskaper som hållfasthet vid olika temperaturer och vid brand, dynamiska egenskaper som frekvensberoende och styvhet och även akustiska egenskaper. Syftet är att successivt ta fram metoder att bestämma kvalitén på fogar genom kostnadseffektiva provmetoder och skalmodeller.
Beskrivning av arbetet i examensjobbet:

• Befintlig litteratur inom området finns samlas i rapport.
• Studera och föreslå mätutrustning/metod som skulle kunna användas.
• Mäta med föreslagen metod i en labuppställning
• Analys av resultat och rekommendationer
• Rapportskrivning

Den som utför detta examensarbete bör ha kunskaper om skeppsbyggnad och kompositmaterial samt gärna kännedom om mätteknikområdet. Detta examensarbete kombinerar teoretiska kunskaper med ny erfarenhet av labbutrustning som kompletterar utbildningen på ett intressant och utvecklande vis.
Arbetet utförs som ett examensarbete på civilingenjörsutbildning (20v) av en eller två personer.
Kontaktpersoner:
Susanne Hurtig;  010 516 5108  susanne.hurtig@sp.se
Krister Larsson;   010 516 5729  krister.larsson@sp.se
Erland Johnson;  010 516 5622  erland.johnson@sp.se

Relaterad information

Kompetenscentrum

Sjöfart och Offshore

Kontaktpersoner

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

Krister Larsson

Tel: 010-516 57 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.